Στο Κέντρο Εκπαιδευτική και Επαγγελματική Συμβουλευτική στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το νέο άνθρωπο που μας εμπιστεύεται, ώστε να γνωρίσει και να εκτιμήσει περισσότερο τον εαυτό του. Ν’ αρχίσει να καλλιεργεί και να αναπτύσσει το δυναμικό που διαθέτει, βάζοντας ανάλογους στόχους στη ζωή του και προσπαθώντας με τις κατάλληλες στρατηγικές να τους υλοποιήσει (Κοσμίδου 1986).

Όλα αυτά έχοντας την επίγνωση ότι αυτός καλείται να πάρει μια σημαντική για τη ζωή του απόφαση σε μια ηλικία, όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η ταλάντευση και δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί τα κριτήρια που θα τον βοηθήσουν να λάβει μια επιτυχή ή ώριμη απόφαση.

Γιατί σε εμάς

Πιστεύουμε στην ανθρώπινη σχέση και στην εμπιστοσύνη που χτίζεται με την άνευ όρων αποδοχή, το γνήσιο ενδιαφέρον, τις αλήθειες μας, αλλά και το χαμόγελο.
Διαμορφώνουμε προσωπική σχέση με τον κάθε μαθητή/τρια αλλά και τον γονέα/κηδεμόνα του, γιατί για εμάς δεν είναι απλά ένας πελάτης
Αξιοποιούμε την εξειδικευμένη επιστημονική μας κατάρτιση και εμπειρία, χωρίς να περιοριζόμαστε στα «ΤΕΣΤ»
Υποστηρίζουμε συμβουλευτικά, πληροφορούμε και ευαισθητοποιούμε τους γονείς ώστε να ενδυναμώνονται στο γονεϊκό τους ρόλο, σε θέματα επικοινωνίας, εφηβείας και διαχείρισης σταδιοδρομίας των παιδιών τους
Αποδεσμευόμαστε από το «άγχος του ρολογιού» στις συνεδρίες μας
Εμπλέκουμε ενεργά τον/ην μαθητιά στη συμβουλευτική διαδικασία
Εφαρμόζουμε τις αρχές της συστημικής θεωρίας και της θετικής ψυχολογίας στη συμβουλευτική μας παρέμβαση, με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών, γιατί θέλουμε αφού ο μαθητής ξεκαθαρίσει το στόχο του, να ενδυναμωθεί για να τον κατακτήσει

Μα πιο πολύ πιστεύουμε στο/η μαθητή/τρια που έρχεται στο γραφείο μας. Γιατί σε καθέναν από αυτούς/ές, διακρίνουμε έναν υπέροχο νέο άνθρωπο που αναδύεται μέσα από τους προβληματισμούς, τις αγωνίες, τις δυσκολίες, αλλά κυρίως τις εσωτερικές του δυνάμεις, τα όνειρα και το όραμά του για το αύριο.

Οι συνεδρίες γίνονται και διαδικτυακά για όλη την Ελλάδα.

Βιογραφικο

Υπηρεσίες που εστιάζουν στον άνθρωπο
με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας του.

Επικοινωνία